Oddvar Kollsete og Walfried Brandt. Klubbkveld 26.11.2019.