Medlemsmøte


Det er medlemsmøte hver tirsdag klokken 18:30 i klubbhuset i Kongsbergveien. Kjøkkenet byr på både mineralvann og kaffe til de som ønsker det.

Alle er velkommen - om du ikke har gammelt kjøretøy holder det at interessen er der :-)
Husk møte i Verdensarløpet i april

Medlemsmøtet 31 januar


Verdensarvløpet 2023 var kveldens hovedtema. Oddvar Kollsete orienterte fra oppstartsmøte i


verdensarvkomiteen.                                                         


Verdensarvløpet har 5 års jubileum i år, og klubben har 15 års jubileum. Dato er satt til 10 juni.


Kjørerute planlegges også i år delvis i boligstrøk og forbi sykehjem. Detaljert rute og opplegg ,


kommer senere.                                                                                                                           


Medlemene kom med mange fine innspill som komiteen tar med seg i det videre arbeidet.     


Det ble som vanlig servert kaffe og en liten kakebit.Notodden Kjøretøyhistorisk Forening ble stifta den 21.01.1998.  Initiativtaker var Oddvar Kollsete. Han var også formann fra stiftelsen i 1998 til og med 2001. 

Klubbens formålsparagraf:

"NKF er en idfeell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser. NKF skal i en kulturbevarende ånd fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøyer i Notodden og omegn som er 21 år og eldre, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre."

Klubben eier selv 2 lokale kjøretøyer. 1927 og 1929 Oakland personbiler.  Bilene trenger total restaurering og  Oakland  1929 er nå under restaurering av klubben.

Klubben har som formål å fremme interesse for motorhistoriske kjøretøy i distriktet og er derfor åpen for alle som deler denne interessen enten de har kjøretøy eller ikke.  Størst interesse er det selvsagt for gamle biler og motorsykler. Klubben inkluderer bl.a.Tempoklubben i Notodden.  Klubbens medlemmer har ca. 60 kjøretøy som er ferdig restaurert og registrert. I tillegg er det flere som holder på med restaureringsarbeider. Klubben har i dag ca. 90 medlemmer med  stort og smått.

Klubben er medlem av Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøy og av Amcar.